U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Ljubljani

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.06.2018. god.

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 12.03. do 16.03.2018. godine učestvovali na sastanku u Ljubljani, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP). Ovo je bio prvi sastanak u okviru projekta kojim je predviđena edukacija u programskim zemljama postojećeg nastavnog kadra iz partnerskih zemalja.

okom prvog dana sastanka učesnici su upoznati sa organizacijom Univerziteta u Ljubljani, te Medicinskog fakulteta i Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana. Također je predstavljen Ured za međanuraodnu saradnju i Erasmus +.


Drugog dana učesnicima je predstavljen curriculum medicine bola u Univerzitetu u UKC Ljubljana. Preostala tri dana bila su rezervisana za prezentacije servisa za akutnu i hroničnu bol, kao i simulacijskog centra Medicinskog fakulteta i UKC Ljubljana.

 

Održan je i board meeting tokom kojeg su evaluirane dosadašnje aktivnosti, donijete odluke i planovi za dalje aktivnosti.

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Ljubljani