U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Rijeci

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.06.2018. god.

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Renata Hodžić su u periodu 26. do 29.05.2018. godine učestvovale na sastanku u Rijeci, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP). Ovo je bio drugi sastanak u okviru projekta kojim je predviđena edukacija u programskim zemljama postojećeg nastavnog kadra iz partnerskih zemalja.

 

Tokom prvog dana sastanka učesnici su upoznati sa razvojem medicine bola u Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, kao i neke od invazivnih metoda za tretman boli a koje su u drugom dijelu dana i praktično prikazane.


Tokom naredna dva dana jutarnji dio sastanka bio je rezervisan za predavanja o metodama blokade perifernih nerava pod kontrolama ultrazvuka. U poslijepodnevnom dijelu sastanka održane su radionice tokom kojih su učesnici vježbali prezentirane metode.


Četvrtog dana sastanka učesnicima su se obratili čelnici Univerziteta i Medicinskog fakulteta Rijeka, sa prezentacijom ovih Ustnova. Također je prezentiran i način implementacije novog nastavnog predmeta u postojeći curriculum.

 

 

Održan je i board meeting tokom kojeg su evaluirane dosadašnje aktivnosti, donijete odluke i planovi za dalje aktivnosti.

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Rijeci