U okviru HEPMP Erasmus+ projekta održan Kick off meeting u Beogradu

UNIVERZITET U TUZLI
Tula, 06.02.2018. god.

 

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić učestvovali su 01. i 02. Decembra 2017. godine na pripremnom sastanku (Kick off meeting) u Beogradu, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) .

Nakon registracije učesnika riječi dobrodošlice uputili su Rektor Univerziteta u Beogradu- Akademik Prof. Dr. Vladimir Bumbaširević; Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Akademik Prof. Dr. Nebojša Lalić; Academik Prof. Dr. Dragan Micić; Akademik Prof. Dr. Djordje Radak; Prof. Dr. Predrag Stevanović – Koordinator Projekta.


Potom je uslijedilo predstavljanje partnerskih institucija koje učestvuju u projektu: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Tuzli, te Klinički bolnički centar “Dr. Dragiša Mišović – Dedinje“, Univerzitet u Firenci, Univerzitet u Ljubljani i Univerzitet u Rijeci.


Predstavljena je i zvanična web stranica projekta: www.hepmp.med.bg.ac.rs, kao i predviđene aktivnosti koje će se provoditi u okviru trajanja projekta.

 

U okviru HEPMP Erasmus+ projekta održan Kick off meeting u Beogradu