U sklopu ECOBIAS projekta održan Okrugli sto “Značaj biodiverziteta u oblasti biomonitoringa”

Univerzitet u Tuzli - ECOBIAS projekat

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održan  je Okrugli sto povodom obilježavanja međunarodnog dana biodiverziteta i realizacije aktivnosti ECOBIAS projekta na temu “Značaj biodiverziteta u oblasti biomonitoringa”. Ujedno je obilježen i  jubilej 20 godina postojanja Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.05.2022. god.


 

 

                   

 

 

 

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održan  je Okrugli sto povodom obilježavanja međunarodnog dana biodiverziteta i realizacije aktivnosti ECOBIAS projekta na temu “Značaj biodiverziteta u oblasti biomonitoringa”. Ujedno je obilježen i  jubilej 20 godina postojanja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Ovom iznimno važnom događaju prisustvovali su brojni profesori sa drugih fakulteta, predstavnik Prosvjetno pedagoškog zavoda,predstavnici organizacija, profesori Odsjeka za biologiju i studenti.  Učesnici okruglog stola su obrazložili svoja iskustva u istraživanju biodiverziteta I primjene podataka u biomonitoringu ,  te su obuhvaćene i brojne teme i problemi današnjice vezani za biodiverzitet i biomonitoring, naročito na području Bosne i Hercegovine.

 

Aktivno učešće u organizaciji i realizaciji pomenutog značajnog događaja su također uzeli studenti dodiplomskog studija Odsjeka za biologiju i studenti master ECOBIAS studijskog programa “Ekomonitoring i biondikacija voda” na Odsjeku za biologiju.

 

Zaključci okruglog stola su potreba objedinjavanja podataka istraživanja biodiverziteta i njihove primjene u monitoringu, potreba organizovanja biologa u kontekstu strukovnog udruženja i  neophodnost aktivnog djelovanja struke u zakonodavnoj oblasti koja se tiče položaja diplomiranih studenata biologije na tržištu rada.

 

Više informacija možete pronaći na linku https://rtv7.ba/arhive/307478


Projekat Ecobias se realizira kroz program Erasmus+. 

 

U sklopu ECOBIAS projekta održan Okrugli sto “Značaj biodiverziteta u oblasti biomonitoringa”