U toku četvrti panel BUA: “Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspective”

 

Panel na temu „Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspektive“, otvorio je profesor Erhan Tabakoğlu, rektor Univerziteta Trakya i generalni sekretar Balkanske asocijacije univerziteta.

Rektor Tabakoğlu govorio je o brojnim izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudi u manjim sredinama na Balkanu koji često dovode do tendencije iseljavanja. Nedostatak radnih prilika, ograničen pristup obrazovanju i kulturološki faktori često čine te sredine manje privlačnim za mlade. Osim toga, nedostatak infrastrukture i dostupnosti usluga također igra ulogu u njihovoj odluci o odlasku. Da bi se ovaj trend zaustavio, potrebno je ulagati u razvoj manjih sredina, stvarati nove prilike za zapošljavanje i obrazovanje, te promicati kulturnu raznolikost i društveni aktivizam.

Uočio je i naglasio važnost razumjevanja trenutne balkanske situacije kada je u pitanju odlazak mladih obrazovanih kadrova u Zapadnu Evropu.

„Trebamo novi i održivi ekonomski model za zadržavanje mladih u našim državama“, poručio je profesor Tabakoğlu.

 

BUA 2023 – Migracije na Balkanu: Izazovi i buduće perspective