UNESCO/Al Fozan međunarodna nagrada za promociju mladih naučnika u području nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike

UNESCO

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 29.08. 2022. god.

 

 

Obavještavamo vas da je UNESCO otvorio poziv za dostavljanje nominacija za UNESCO/Al Fozan međunarodnu nagradu za promociju mladih naučnika u području nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike.

UNESCO-Al Fozan međunarodna nagrada za promociju mladih znanstvenika u području nauke, tehnologije, inżenjerstva i matematike (STEM) ima za cilj jačanje STEM istraživanja, STEM obrazovanja i međunarodne saradnje radi suočavanja s globalnim izazovima kojima se bave Ciljevi održivog razvoja (SDG). Nagradom se odaje priznanje dostignućima mladih ljudi koja doprinose društveno-ekonomskoj transformaciji i razvoju na globalnoj razini, a istodobno se povećava interes mladih, posebno djevojaka i žena, za nauku kako bi se promovirala rodna ravnopravnost, naučna pismenost i izbor naučne karijere.

Počevši od 2022. nagrada će se dodjeljivati svake dvije godine petoro kandidata iz pet geografskih regija UNESCO-a (Afrika, arapske države, Azija i Pacifik, Evropa i Sjeverna Amerika i Latinska Amerika i Karibi).

Nagrada se dodjeljuje kandidatima koji su stekli priznanje za značajan doprinos:

–        STEM Istrażivanju uključujući nove tehnologije ili;

–        STEM obrazovanju, širenju rezultata istrażivanja, kao i kreativnosti i inovativnosti ili;

–        Međunarodnoj ili regionalnoj STEM saradnji.

Kandidati moraju imati manje od 40 godina u vrijeme isteka roka za prijavu.

Nominacije se dostavljaju Uredu za NIR najkasnije do 01.11.2022. godine putem protokola i adrese nir@untz.bauz prijedlog naučno/nastavnog vijeća  fakulteta o kandidiranju mladog naučnika.

Sve nominacije treba da sadrže pismo preporuke NNV-a fakulteta, na engleskom jeziku, u kojem je navedeno:

  1. a)osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih postignuća,
  2. b)opis kandidatovog doprinosa ciljevima nagrade, te
  3. c)sažetak o radu, publikacijama i drugim značajnim relevantnim dokumentima.

Više infromacija možete preuzeti sa stranice:  https://unescoalfozanprize.org/#nomination