UNIVERZITET U TUZLI objavljuje ispravku objave

UNIVERZITET U TUZLI

objavljuje ispravku

objave

Trećeg upisnog roka za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, a koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 23.09.2022. godine u dijelu koji se odnosi na Pravni fakultet, dio teksta u tabelarnom prikazu „Studenti koji se sami finansiraju -10“ se briše.