UNIVERZITET U TUZLI OTVORIO SVOJA VRATA BUDUĆIM BRUCOŠIMA

Dana 24.05.2021. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održana je press konferencija povodom upisne politike za akademsku 2021/22. godinu.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 24.05.2021. god.

 

Dana 24.05.2021. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održana je press konferencija povodom upisne politike za akademsku 2021/22. godinu.

 

 

Ovogodišnja promocija fakulteta/akademije pod nazivom Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli planirana je u periodu od 26.05. – 04.06.2021. godine putem prenosa uživo (live streama) sa facebook stranice Univerziteta u Tuzli. Svaki dan, u navedenom terminu od 10.00-11.30 sati potencijalnim studentima predstaviće se po dva fakulteta/ADU na način da će menadžment fakulteta /ADU upoznati sa studijskim programima, načinom upisa i dr.

Press konferenciji prisustvovali su prof. dr. Vesna Bratovčić, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prof. dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno – istaživački rad i Alan Alagić, MA tjelesnog odgoja i sporta iz ureda Kabineta Rektora.

“Ove akademske godine biti će ponuđeni novi studijski programi na fakultetima Univerziteta u Tuzli koji su u postupku licenciranja, dok je veliki broj inoviran na koje će se vršiti upis studenata.
Akademske 2021/22. godine Univerzitet će vršiti upis na sva tri ciklusa studija i to:
        – 46 studijskih programa I ciklusa studija,
        – 47 studijskih programa II ciklusa studija i
        – 24 studijska programa III ciklusa studija.

Kako je u prošloj akademskoj godini Univerzitet upisao približno planirani broj studenata, očekuje se da će i u akademskoj 2021/22. godini provedba upisne politike biti ostvarena na pozitivan način“, rekla je prof. dr. Vesna Bratovčić, preorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.

Prof. dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno – istaživački rad istakao je da je u cilju unapređenja naučno – nastavnog procesa pokrenute aktivnosti digitalizacije Univerziteta u Tuzli, te je uvedena elektronska prijava studenata za ispite, elektronska analiza prolaznosti i elektronsko praćenje naučnih i stručnih projekata.

UPIŠI I TI UNIVERZITET U TUZLI. ZNANJE I KVALITET NEMAJU KONKURENCIJU.

UNIVERZITET U TUZLI OTVORIO SVOJA VRATA BUDUĆIM BRUCOŠIMA