Univerzitet u Tuzli otvorio vrata budućim studentima za upoznavanje sa studijskim programima

Univerzitet u Tuzli - Tuzla danas - prof.dr. Jasmin Suljagic

Univerzitet u Tuzli je otvorio svoja vrata za buduće studente, koji se mogu informisati o svim studijskim odsjecima. Uvedena je i novina gdje je Univerzitet u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca radio na željama i potrebama studenata pa će biti organizovane sesije inspirativnih govora uspješnih nekadašnjih studenata.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 25.03.2022. god.Univerzitet u Tuzli je otvorio svoja vrata za buduće studente, koji se mogu informisati o svim studijskim odsjecima.

 

Uvedena je i novina gdje je Univerzitet u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca radio na željama i potrebama studenata pa će biti organizovane sesije inspirativnih govora uspješnih nekadašnjih studenata.

 

O tim temama i upisnoj politici, ali i broju studenata i interesovanju za fakultete, za RTV 7 govorio je prof. dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja.