Univerzitet u Tuzli posjetio rektor Univerziteta Igdir

Univerzitet u Tuzli posjetio rektor Univerziteta Igdir

 

Prvog dana posjete sastali su se s prof.dr. Nerminom Hadžigrahić, rektoricom Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Vesnom Bratovčić, prorektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof.dr. Jasminom Suljagićem, prorektorom za nastavu i studentska pitanja, prof.dr. Damirom Zenunovićem, prorektorom za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, prof.dr. Nihadom Delibegović Džanić, dekanicom Filozofskog fakulteta te prof.dr. Melindom Botalić, profesor na Odsjeku za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli aktivno učestvuje u programima razmjene studenata i osoblja sa Univerziteta u Igdiru te se ovom prilikom razgovaralo o unapređenju saradnje u pogledu zajedničkih istraživačkih projekata i simpozija, a posebna pažnja posvećena je razgovorima o mogućnostima unapređenja studija na Odsjeku za turski jezik i književnost.

U sklopu posjete Univerzitetu u Tuzli, delegacija Univerziteta u Igdiru posjetit će laboratorije fakulteta Univerziteta u Tuzli i Kampus Univerziteta. Cilj posjete je sagledavanje istraživačkih i razvojnih potencijala Univerziteta u Tuzli sa ciljem proširenja saradnje.

Delegacija Univerziteta u Igdiru sudjelovaće na svečanom otvaranju Ljetnog Univerziteta, gdje će se u ime Univerziteta obratiti rektoru prof. Mehmet Hakkı Alma .

Takođe je dogovoren sastan ak sa dr.sci. Ahmedom Omerovićem, ministarstvom za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona , na kojem će razgovarati o mogućim modalitetima akademske i kulturne saradnje.

KABINET REKTORA   
Tuzla, 06.06.2023. god.

 

Univerzitet u Tuzli posjetio rektor Univerziteta Igdir