Univerzitet u Tuzli predstavio potencijalnim studentima vannastavne aktivnosti (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Centra za sport, kulturu i umjetnost i Studentskog parlamenta

 

Sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli Alan Alagić, MA i predstavnik Studentskog parlamenta Jasmin Demirović govorili su šta potencijalni studenti pored obrazovnog aspekta mogu u slobodno vrijeme upražnjavati od aktivnosti koje se tiču sporta, kulture i umjetnosti.