Univerzitet u Tuzli primljen u članstvo Dunavske rektorske konferencije

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠU
Tuzla, 17.10.2013. god.

 

Univerzitet u Tuzli postao je članom Dunavske rektorske konferencije.

 

To je odluka sjednice Predsjedništva Dunavske rektorske konferencije održane nedavno u Beču, donesena jednoglasno, tajnim glasanjem.

 

 

Dunavska rektorska konferencija (www.drc-danube.org) je udruženje 57 europskih univerziteta iz ukupno 14 podunavskih država. Cilj je Dunavske rektorske konferencije poboljšanje visokog obrazovanja i istraživanja u državama dunavskog bazena, promicanje međuuniverzitetske saradnje, akademske razmjene i organiziranje zajedničkih projekata. Do sada su članstvo u Dunavskoj rektorskoj konferenciji iz Bosne i Hercegovine ostvarili Univerzitet u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru.Osim članstva u Dunavskoj rektorskoj konferenciji, Univerzitet u Tuzli je član (u ovoj akademskoj godini i predsjedavajući) Rektorske konferencije Alpe Adria, te Mediteranske rektorske konferencije i Europske asocijacije univerziteta, kao krovne europske rektorske konferencije.