UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19, od 15.06.2021. god.

UNTZ - LOGO

Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 15.06.2021. god.

 

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva od 20.05.2021. godine, Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj: 01-374-158/20 od 07.10.2020. godine, Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-18198/21 od 03.06.2021.godine,aktom Ministarstva zdravstva Tuzlankog kantona br: 13/1-33-12560/21 od 09.06.2021. godine, te Kriznog plana Univerziteta u Tuzli, Rektorica Univerziteta u Tuzli, Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi

 

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19.

 

Uputsvo u cijelosti možete preuzeti na sljedećem linku:

 

UPUTSTVO za zaposlenike/spoljne saradnike i studente fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli o organizaciji i realizacije nastave/ispita/odbrana projekata/ završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli i provođenju mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19
Uputsvo je donijela Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 15.06.2021. godine