Uspješno realizovana “Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli”

Univerzitet u Tuzli, u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine, uspješno je realizovao prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente. Događaji su praćeni putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 04.06.2021. god.

 

Upiši i ti Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju

 

Univerzitet u Tuzli, u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine, uspješno je realizovao prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente.

Događaji su praćeni putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli tradicionalno organizuje manifestaciju „Dani otvorenih vrata Univerziteta u Tuzli“. Cilj događaja je omogućiti budućim studentima i društvenoj zajednici da dobiju ključne informacije o fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli. Zbog situacije uzrokovane pandemijom, ove godine organizovali smo „Virtuelnu posjetu Univerzitetu u Tuzli“.

Budući studenti i studentice bili su u mogućnosti predstavnicima fakulteta/Akademije postaviti pitanja u vezi sa studiranjem na Univerzitetu u Tuzli. Svaki dan, potencijalnim studentima predstavljala su se po dva fakulteta/Akademija na način da menadžmenti fakulteta/Akademije prezentiraju studijske programe, način upisa i druge aktuelnosti.

Buduće studentice i studenti koji nisu bili u mogućnosti pratiti prenos uživo (live stream), snimak prenosa uživo za svaki fakultet/Akademiju mogu pogledati na sljedećim linkovima:

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Upoznajte se sa mogućnostima prilikom upisa na Rudarsko geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Ovaj fakultet budućim brucošima nudi pet studijskih odsjeka. Zašto upisati ovaj fakultet u obraćanju uživo govore prof. dr. Kemal Gutić, dekan, prof. dr. Damir Zenunović, voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli i Adi Mujanović, student.

https://fb.watch/801cWvctnw/

 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Šta to Mašinski fakultet može ponuditi budućim brucošima pogledajte u prenosu uživo u kojem govore prof. dr. Indira Buljubašić, prodekan za naučno-istraživački rad, prof. dr. Slađan Lovrić, prodekan za nastavu i studentska pitanja i Elmedin Alić, student.

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Upoznajte se sa mogućnostima prilikom upisa na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. Pogledajte šta o mogućnostima studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu govore, prof. dr. Vedad Pašić, dekan, prof. dr. Mersiha Suljkanović, prodekan za naučno-istraživački rad i Dženeta Klepić, studentica.

 

 

CENTAR ZA SPORT, STUDENTSKI PARLAMENT 

Upoznajte se sa vannastavnim aktivnostima u okviru Studentskog parlamenta i Centra za sport Univerziteta u Tuzli. Na koji način je organizovan i aktivnostima Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli u videu govorili su Amila Omersoftić, predsjednica SPUT i Amra Šehović, predsjednica Studentskog vijeća Pravnog fakulteta. O sportskim sadržajima, takmičenjima, sportskoj infrastrukturi i drugim manifestacijama u videu govori Alan Alagić, sekretar Centra za sport.

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Pravo učešća na Konkurs imat će svi kandidati državljani BiH, strani državljani, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju. Menadžment Medicinskog fakulteta govori o mogućnostima upisa na ovaj fakultet i to na: Studij opšte medicine i Odsjek Zdravstvenih studija sa pet smjerova.

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Menadžment Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli u prenosu uživo upoznao potencijalne brucoše o mogućnostima upisa i studiranja na ovoj akademiji.

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli nudi vam 13 studijskih programa i bogatstvo kompetencija. Ako želite steći kvalitetno obrazovanje priznato u svijetu, a primjenjivati znanje već tokom studija, pogledajte šta menadžment ovog fakulteta kaže o svemu tome.

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet predstavili su prof. dr. Zamir Mrkonjić, dekan, prof. dr. Edina Kuduzović, prodekan za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Medina Vantić Tanjić i Lejla Purač, studentica.

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Upoznajte se sa mogućnostima prilikom upisa na Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

U videu govore prof. dr. Nerdina Mehinović, dekanesa, prof. dr. Emir Mešković, prodekan za nastavu i studentska pitanja i studentica Adna Šaković.

 

EKONOMSKI FAKULTET

Budućim studentima u videu su se obratili prof. dr. Meldina Kokorović Jukan, dekanesa, dr. sci. Alma Muratović, doc. prodekan za naučno-istraživački rad i Muhamed Ibrić, student generacije.

 

 


FARMACEUTSKI FAKULTET

Odgovore na pitanja zašto upisati Farmaceutski fakultet zajedno sa predstavnicima menadžmeta ovog fakulteta dala je Šejla Šabić, studentica treće godine.

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Pogledajte šta je student generacije Emin Mujezinović poručio budućim brucošima.

 

 

PRAVNI FAKULTET

Upoznajte se sa mogućnostima koje vam pruža Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

 

Zainteresovani za upis na Univerzitet u Tuzli dodatne informacije mogu potražiti i na web platformi www.otvoreni.untz.bawww.unitz.ba