Uspješno završen CONNECT 2022 projekat

U ovoj godini je uspješno završen šesti po redu Connect projekat. U okviru njega je prvo održan „Science Camp“ u Mostaru od 25. do 28. avgusta 2022. godine. Nakon toga je održan „Connect 2022“ simpozijum u Neumu od 29. avgusta do 3. septembra 2022. godine. Projekat je finansiran od njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 12.09.2022.god.

 

U ovoj godini je uspješno završen šesti po redu Connect projekat. U okviru njega je prvo održan „Science Camp“ u Mostaru od 25. do 28. avgusta 2022. godine. Nakon toga je održan „Connect 2022“ simpozijum u Neumu od 29. avgusta do 3. septembra 2022. godine.

Projekat je finansiran od njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD. Učesnici su bili profesori, saradnici, studenti i kolege sa univerziteta iz Frankfurta, Tuzle, Mostara, Banja Luke, Novog Sada i Zagreba. Više informacija o Connect projektu je raspoloživo na sljedećoj web stranici https://www.connect2020.online/.

U znak podrške Connect projektu, putem video linka obratili su se Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, dr.sci. Ahmed Omerović, i prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli, prof. dr. sci. Vesna Bratovćić i prof. dr. sci. Mirza Hadžimehmedović sa Univerziteta u Tuzli.

Kroz predavanja i različite radionice studenti su imali priliku da steknu korisna znanja u vezi pisanja aplikacija za projekte, pravljenja mobilnih aplikacija, naučne komunikacije, uloge naučnika u modernom društvu i sl. Studenti su na kraju simpozijuma predstavili svoje prezentacije koje su pripremili, uz pomoć svojih mentora, tokom boravka u Mostaru i Neumu.

Sa Univerziteta u Tuzli su učestvovali prof. dr. sci. Elvis Ahmetović i studenti Ajla Mandalović, Edina Ibrić, Aida Gogić i Nedžad Jaganjac.

Prof. dr. sci. Elvis Ahmetović je održao predavanje na temu „Tips for writing project proposals“ u okviru koga je predstavio bitne elemente koje je potrebno razmotriti pri pisanju aplikacija za projekte, te je također bio mentor četvorici studenata, sa različitih Univerziteta (Tuzla, Banja Luka, Mostar, Novi Sad) na temu pisanja prijedloga projekata.

Tokom boravka u Neumu pripremljen je prijedlog Connect projekta za 2023. godinu koji je poslat prema prema njemačkoj službi za akademsku razmjenu DAAD, a voditelj istog je prof. dr. sci. Marcus Bleicher sa J.W.Goethe-Univerziteta u Frankfurtu.