Usvojen Akcioni plan ra rodnu ravnopravnost (GEP) Univerziteta u Tuzli  

UNTZ-UNIGEM-TPO-BES-LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 09.02.2022. god.

 

Senat Univerziteta u Tuzli na svojoj redovnoj sjednici održanoj 9. februara 2022. godine usvojio je Akcioni plan za rodnu ravnopravnost (GEP) Univerziteta u Tuzli za period 2022.-2025.godine. Ovom odlukom Univerzitet u Tuzli učinio ključan korak potreban za institucionalizaciju rodne ravnopravnosti u svim segmentima svog djelovanja, kao i za buduće učešće u međunarodnim akademskim, razvojnim i istraživačkim projektima.  

 

Osam glavnih ciljeva GEP-a Univerziteta u Tuzli su:

  1. Institucionalizacija i izgradnja kapaciteta za rodnu ravnopravnost kroz podizanje svijesti, kontinuirani monitoring, evaluaciju i sistemsko vrednovanje rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Tuzli
  2. Poboljšanje rodne ravnopravnosti i inkluzivnosti u procesu upravljanja, donošenja odluka i raznim nivoima menadžmenta na Univerzitetu u Tuzli kroz njihovo mjere kontniurane evaluacije ovih kriterija
  3. Uspostavljanje formalnih mehanizama za integriranje i poboljšanje rodne ravnopravnosti u istraživačke aktivnosti u svim naučnim oblastima na Univerzitetu u Tuzli
  4.  Integracija rodne perspektive u nastavne planove i programe, te uvođenje podučavanja i treninga o rodnoj tematici na Univerzitetu u Tuzli
  5.  Integriranje rodne perspektive u upisnu politiku i politiku upošljavanja na Univerzitetu u Tuzli putem osiguravanja ravnopravnije rodne zastupljenosti upisanih studenata i studentica, te uposlenog nastavnog i administrativnog osoblja tako što će se povećati procenti (muškaraca ili žena) tamo gdje su oni niski
  6. Osiguranje rodne ravnopravnosti u procesu razvoja karijere i napredovanja u karijeri kroz povećanje mogućnosti, prilika i potrebnih kapaciteta na Univerzitetu u Tuzli
  7.  Uvođenje novih i usavršavanje postojećih pravnih i zakonskih mjera koje osiguravaju harmoniziran balans između poslovnog i privatnog života kod svih uposlenika i uposlenica Univerziteta u Tuzli
  8.  Uspostavljanje efektivnih mehanizama i protokola za sankcioniranje i prevenciju seksualnog uznemiravanja, rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, kao uvođenje rodno osjetljive komunikacije u svim aspektima profesionalnog univerzitetskog, nastavnog i naučnog rada na Univerzitetu u Tuzli.

 

U izradi GEP-a Univerziteta u Tuzli učestvovali su članovi i članice Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli: prof.dr. Jasmina Husanović, koordinatorica Vijeća, prof.dr. Vesna Bratovčić, članica, prof.dr. Ljubica Tomić Selimović, članica, prof.dr. Damir Arsenijević, član, prof.dr. Dženeta Omerdić, članica, doc.dr. Melinda Botalić, članica i Nađa Salkić, bach.prava, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost.

 

Čestitamo svim članicama i članovima naše univerzitetske zajednice, i zahvaljujemo se svim partnerskim organizacijama u UNIGEM programu i TPO Fondaciji na podršci u radu!

 

Cjelokupni dokument GEP UNTZ možete preuzeti na linku: