Usvojen Nacrt Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli

Nacrt Regulacionog plana za Kampus Univerziteta u Tuzli

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle, održanoj 30.11.2022. godine, usvojen je Nacrt Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
Tuzla, 05.12.2022. god.

 

Nacrt Regulacionog plana za Kampus Univerziteta u Tuzli

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzle, održanoj 30.11.2022. godine, usvojen je Nacrt Regulacionog plana Kampusa Univerziteta u Tuzli.