Utorak, 1. mart/ožujak 2022. godine neradni dan u FBiH

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava građane FBiH da je Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 1. mart/ožujak Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 28.02.2022. god.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava građane FBiH da je Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 1. mart/ožujak Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart/ožujak obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.