VAŽNA INFORMACIJA ZA KANDIDATE KOJI APLICIRAJU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU NA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

UNIVERZITET U TUZLI

 

VAŽNA INFORMACIJA

ZA KANDIDATE

KOJI APLICIRAJU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, TE DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

Obavještavaju se svi kandidati s područja Federacije Bosne i Hercegovine koji prilikom prijave na Konkurs za upis studenata u prvu godinu na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini iz opravdanih razloga nisu mogli iz matičnih ureda svojih gradskih/općinskih službi obezbjediti Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci mogu dostaviti prijavu na Konkurs bez istih ili priložiti navedene dokumente i starije od 6 mjeseci.

 Univerzitet u Tuzli će po službenoj dužnosti uputiti Zahtjev Gradskoj upravi Grada Tuzla- Službi za opću upravu i zajedničke poslove kako bi do upisa primljenih kandidata obezbjedili informaciju da se lica koja su aplicirala na Konkurs nalaze u službenoj evidenciji matičnih ureda grada/općina na području Federacije BiH.