VAŽNA OBAVIJEST

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 17.03.2021. god.

Odlukom Senata broj: 03-1160-1-2/21 od 26.02.2021. godine definisan je način organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli. Prema toj Odluci definisan je i način izvođenja nastave koja se organizuje na daljinu.

 

Nastava na daljinu se izvodi uz pomoć softverskih aplikacija Moodle platforma s besplatnim pluginom za videokonferencijski sistem BigBlueButton, Google cloud servis u okviru “G suite for education” i putem drugih dostupnih softverskih aplikacija (zoom, google meet), prema utvrđenom rasporedu nastave koja podrazumijeva interakciju između predmetnog nastavnika/saradnika i studenta.

 

U dosadašnjem izvođenju dijela nastave manji broj fakulteta je koristio Moodle platformu, dok su ostali fakulteti koristili aplikaciju “G suite for education” i druge softverske aplikacije.

 

U međuvremenu Univerzitet u Tuzli je dobio licencu za korištenje jedinstvene platforme za cjelokupni Univerzitet: “G suite for education”.

 

Do uspostave platforme “G suite for education”, nastava na onim fakultetima kod kojih nije uspostavljena navedena platforma, izvodit će se u skladu sa Odlukom Senata, a putem drugih, gore dostupnih softverskih aplikacija.