VII MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ – OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE – OPORPH 2021

VII MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ

OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE – OPORPH 2021

12. novembar, 2021 – Tuzla, Bosna i Hercegovina

Nauka, tehnologija i inovacije oblikuju održivu budućnost

Obavještavamo vas o VII međunarodnom naučno-stručnom simpoziju „Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane – OPORPH 2021“ kojeg organizuju Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje hemičara Tuzlanskog kantona.

Planirani datum održavanja Simpozija je 12. novembra, 2021. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uz napomenu da će se u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije događaj održati online.

Više informacija o Simpoziju, kao i obrasci za prijavu učešća i sažetaka su dostupni putem linkova: