VIII Međunarodna naučna konferencija “Društvene devijacije”

UNIVERZITET U TUZLI

Rektorat

Datum: 06.02.2023. godine

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIII MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”

Poštovane kolege,

podsjećamo vas da će se VIII Međunarodna naučna konferencija “Društvene devijacije” održati u junu, 23.06. i 24.06.2023. u Banja Luci na temu PRAVO NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE – UNIVERZALNA LJUDSKA PRAVA.

Prijavu i apstrakt je potrebno dostaviti najkasnije do 20.03.2023.U prilogu dostavljamo pozivno pismo, a ističemo da je Zbornik sa konferencije uvršten u naučne baze CEEOL, ERIH PLUS, RESEARCH GATE, SJIF Journal Master List (SJIF 2021 – 6,439), DOI, itd. Serfitikat o učešću i Zbornik sa konferencije će biti uručen svim učesnicima na dan održavanja konferencije. Pored radnog dijela, ovu konferenciju obilježava i veoma bogat turistički i gastronomski sadržaj, uključen u cijenu kotizacije.


Nadamo se da ćete nam učiniti čast i zadovoljstvo druženja i razmjene naučnih saznanja. Molimo da pozivno pismo proslijedite u okviru institucija u kojima radite ili drugim kolegama kojima bi moglo biti od interesa.


Srdačan pozdrav,
Organizacioni odbor konferencije

-.-.-.-.-


Dear colleagues,

We invite you to the VIII International Scientific Conference “Social Deviations” which will be held on June 23. and  June 24. 2023. in Banja Luka on the topic RIGHT TO HEALTH AND EDUCATION – UNIVERSAL HUMAN RIGHTS.

Please find attached invitation letter, and we point out that the Proceedings from the conference have been included in the scientific databases CEEOL, ERIH PLUS, RESEARCH GATE, SJIFJournal Master List (SJIF 2021 – 6,439), DOI , etc. The certificate of participation and Proceedings of the conference will be handed to all participants on the day of the conference. In addition to the work part, this conference is also characterized by a very rich tourist and gastronomic content, included in the registration fee.


We hope that you will give us the honor and pleasure of socializing and exchanging scientific knowledge with us. Please forward the invitation letter within the institutions where you work or to other colleagues who may be interested.


Best regards,
Conference Organizing Committee