XIV Naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci”

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 15.09.2021. god.


U novembru 2021. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 14. multidisciplinarni naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – StES 2021. sa međunarodnim učešćem.

Skup će se održati u Banjoj Luci od 25. do 27. novembra 2021. godine. Zadovolјstvo nam je pozvati Vas da učestvujete na StES-u i ukazati Vam priliku za predstavlјanje Vaših naučnostručnih radova. Na stručno-naučni skup mogu da se prijave studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi istraživači do 30 godina starosti. Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem vodeći je naučno-stručni skup studenata, multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, koji Vam daje priliku da se upustite u svijet nauke i istraživanja.

Cilј StES skupa je prikazati naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u praksi, te određivanje budućeg pravca istraživanja.

StES je prilika da se unaprijedi naučnoistraživački rad studenata u zemlji i regionu, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišlјenja i sklapaju nova prijatelјstva.

• PRIRODNE NAUKE – Slobodna tema
• DRUŠTVENE NAUKE – Slobodna tema
• HUMANISTIČKE NAUKE – Slobodna tema
• INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA – Slobodna tema
• BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE – Slobodna tema
• ZDRAVSTVENE NAUKE – Slobodna tema

ZVANIČNI JEZICI:
Jezik srpskog naroda / Jezik bošnjačkog naroda / Jezik hrvatskog naroda / Engleski jezik