Za buduće studente: Predstavljamo FARMACEUTSKI FAKULTET

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta

U nastavku jutarnjeg programa, predstavljamo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli koji egzistira od akademske 2004/05. godine. Osnovne djelatnosti ovog fakulteta su: naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realizuju se kroz integrisani prvi i drugi ciklus i doktorski studij.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 25.04.2023. god.

 

U nastavku jutarnjeg programa, predstavljamo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli koji egzistira od akademske 2004/05. godine. Osnovne djelatnosti ovog fakulteta su: naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realizuju se kroz integrisani prvi i drugi ciklus i doktorski studij. Farmaceutski fakultet su nam predtavili Adaleta Softić, dekanica i Nahida Srabović, prodekanica za nastavu i studenstka pitanja i Lamija Kolarević, alumnistkinja fakulteta.

 

 

 

Sve dodatne informacije možete pratiti na našim web platformama:

http://untz.ba

http://otvoreni.untz.ba

https://facebook.com/univerzitettuzla/

https://instagram.com/university_of_tuzla/

 

Sretni smo što ćemo vas u narednom periodu imati priliku upoznati.