Za buduće studente: Predstavljamo FARMACEUTSKI FAKULTET

Univerzitet u Tuzli - RTVTK - FARMACEUTSKI FAKULTET

U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas u okviru Jutarnjeg programa RTV TK -a potencijalnim studentima predstavili su Faramceutski fakultet prof. dr. Adaleta Softić, dekanica, prof. dr. Nahida Srabović, prodekan za nastavu i studentska pitanja i uspješni alumnista ovog fakulteta Semir Mujezinović.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 21.04.2022. god.U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas u okviru Jutarnjeg programa RTV TK -a potencijalnim studentima predstavili su Faramceutski fakultet prof. dr. Adaleta Softić, dekanica, prof. dr. Nahida Srabović, prodekan za nastavu i studentska pitanja i uspješni alumnista ovog fakulteta Semir Mujezinović.

 

 

Sve dodatne informacije možete pratiti na našim web platformama:

 

http://untz.ba

http://otvoreni.untz.ba

https://facebook.com/univerzitettuzla/

https://instagram.com/university_of_tuzla/

 

Sretni smo što ćemo vas u narednom periodu imati priliku upoznati.

 

Dobro došli na Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju!