Za buduće studente: Predstavljanje EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji Bosni i Hercegovini na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa razvojnim poteškoćama, teškoćama u komunikaciji, teškoćama u socijalnoj integraciji. Danas predstavljamo upravo ovaj fakultet.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 25.04.2023. god.

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji Bosni i Hercegovini na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa razvojnim poteškoćama, teškoćama u komunikaciji, teškoćama u socijalnoj integraciji. Danas predstavljamo upravo ovaj fakultet. Naše gošće bile su: prof.dr. Mirela Duranović i prof.dr. Lejla Kuralić Čišić.

 

 

Sve dodatne informacije možete pratiti na našim web platformama:

http://untz.ba

http://otvoreni.untz.ba

https://facebook.com/univerzitettuzla/

https://instagram.com/university_of_tuzla/

 

Sretni smo što ćemo vas u narednom periodu imati priliku upoznati.