Za buduće studente: Predstavljanje EKONOMSKOG FAKULTETA

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta

Izbor upisa fakulteta je veoma važna odluka, kako bi olakšali budućim brucošima, Ekonomski fakultet predstavili su prof. dr. Bahrija Umihanić i Ena Kusturica alumnistica ovog fakulteta.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 10.05.2023. god.

 

Izbor upisa fakulteta je veoma važna odluka, kako bi olakšali budućim brucošima, Ekonomski fakultet predstavili su prof. dr. Bahrija Umihanić i Ena Kusturica alumnistica ovog fakulteta.

 

 

Sve dodatne informacije možete pratiti na našim web platformama:

http://untz.ba

http://otvoreni.untz.ba

https://facebook.com/univerzitettuzla/

https://instagram.com/university_of_tuzla/

 

Sretni smo što ćemo vas u narednom periodu imati priliku upoznati.