Za buduće studente: Predstavljanje PRAVNOG FAKULTETA

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Pravnog fakulteta

U jutarnjem programu, kao što ste vidjeli već i ranije, nastavljamo sa prezentacijom fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 25.04.2023. god.

 

U jutarnjem programu, kao što ste vidjeli već i ranije, nastavljamo sa prezentacijom fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Prvi studenti upisani su 2004/05. akademske godine, a ovog jutra potencijalnim studentima Pravni fakultet predstavili su Jasmina Berbić, asistent, Nadina Hadžiselimović, studentica IV godine i Selma Kunić, alumnistica fakulteta.

 

 

Sve dodatne informacije možete pratiti na našim web platformama:

http://untz.ba

http://otvoreni.untz.ba

https://facebook.com/univerzitettuzla/

https://instagram.com/university_of_tuzla/

 

Sretni smo što ćemo vas u narednom periodu imati priliku upoznati.