Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 29.03.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-10486/21
Tuzla, 26.03.2021. godine

Na osnovu člana 5. i 29.Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, l/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Zaključkom broj:02/1-33-4331/21 od 09.03.2021. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.03.2021. godine, donosi ZAKLJUČAK koji možete pogeldati u cijelosi na sljedećm linku:

Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 26.03.2021. god.