ZAŠTO UPISATI UNIVERZITET U TUZLI, SELMA IKANOVIĆ USPJEŠNA ALUMNISTICA (VIDEO)

ZAŠTO UPISATI UNIVERZITET U TUZLI, SELMA IKANOVIĆ USPJEŠNA ALUMNISTICA

Selma Ikanović, danas stručni saradnik za koordinaciju obaveza u procesu evropskih integracija u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta, započela je svoj profesionalni put na Univerzitetu u Tuzli.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA
Tuzla, 08.05.2023. god.

 

Selma Ikanović, danas stručni saradnik za koordinaciju obaveza u procesu evropskih integracija u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta, započela je svoj profesionalni put na Univerzitetu u Tuzli.

 

 

Mislim, dakle, biram Univerzitet u Tuzli.

 

Više informacija na http://untz.ba