Završen prvi panel Konferencije Balkanske asocijacije univerziteta na Univerzitetu u Tuzli: Istaknuta važnost internacionalizacije balkanskih univerziteta

Završen prvi panel Konferencije Balkanske asocijacije univerziteta na Univerzitetu u Tuzli: Istaknuta važnost internacionalizacije balkanskih univerziteta

 

Panelom pod nazivom „Internationalization at the Balkans universities: Potentials and challenges“ predsjedavala je prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Tuzli.

Učesnici u panelu bili su: prof.dr. Ismail Kocayusufoǧlu sa Kanadskog instituta za tehnologiju u Tirani (Albanija), prof.dr. Agon Memeti sa Univerziteta u Tetovu (Sjeverna Makedonija), prof.dr. Sabina Halupka-Rešetar sa Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), Benjamin Muhamedbegović (HAE BiH), Dženan Omanović (CIP BiH), Ahmed Omerović, ministar za obrazovanje Tuzlanskog kantona. 

Prvi panel na Konferenciji Balkanske asocijacije univerziteta završen je obraćanjem Altijane Mujić iz Bosanske fondacije budućnosti.

 

BUA 2023 – Internacionalizacija na balkanskim univerzitetima: Potencijali i izazovi