Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta “Građevine 1” u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta, "Građevine 1" u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

Dana 21.02.2024. godine izvršena je primopredaja Glavnog projekta Građevine 1 (objekat Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet). Time su se stekli uslovi za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za građenje. Zahtjev za ishodovanje odobrenja za građenje predat je Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline 22.02.2024. godine.