Žene u pokretu (WEMov), LJUT 2023

Univerzitet u Tuzli - LJUT 2023 - Žene u pokretu

Zadovoljstvo nam je pozvati vas u školu obuke “Žene u pokretu (WEMov)” koja će se održati u periodu od 06.06.-09.06.2023. godine na Ekonomskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 02.06.2023. god.

 

Žene u pokretu (WEMov) druga škola obuke 2023 – COST Akcija CA-19112
Ekonomski fakultet i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas u školu obuke “Žene u pokretu (WEMov)” koja će se održati u periodu od 06.06. – 09.06.2023. godine na Ekonomskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Škola obuke će ojačati kompetencije odabranih polaznika u istraživanju migracija žena. Polaznici će učiti kroz intenzivnu obuku, predavanja, interaktivne grupne časove, projekte grupnog rada, rad sa vrhunskim istraživačima i stručnjacima u saradnji sa lokalnim zainteresovanim stranama. Škola obuke će polaznike upoznati sa različitim aspektima istraživanja uključujući teorije i perspektive različitih disciplina, metoda, tehnikama i alatima. Učesnici su doktorandi i studenti master studija.