Zlatna studentica Amila Hadžibeganović

Univerzitet u Tuzli - Zlatna studentica Amila Hadžibeganović

 

Amila Hadžibeganović odlučila je da pri upisu na studij slijedi svoje srce. Umjesto onog što drugi misle da je profitabilno i da treba upisati, upisala je studij koji voli. Premda u svojoj osnovnoj školi koju je završila u Tuzli (Osnovna škola „Pazar“) nije bila zainteresovana za engleski jezik te je išla na dodatne časove kako bi ga naučila, to će se promijeniti tokom srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.

„Moje srednjoškolsko obrazovanje se fokusiralo na jezike, tako da sam imala priliku učiti, pored b/h/s jezika, engleski, njemački, francuski i latinski jezik. Ovakvo srednjoškolsko usmjerenje me stvarno pripremilo za izučavanje jezika na višem, univerzitetskom, nivou, te razvilo kritičko razmišljanje, na čemu sam veoma zahvalna“, kaže Amila Hadžibeganović, asistentica na odsjeku za Engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Koliko naši profesori mogu biti inspiracija svjedoči i činjenica da je upravo profesorica iz srednje škole Amili omilila engleski jezik i književnost.

„Kroz konzumiranje različitih medija na engleskom jeziku sam progovorila engleski u sedmom razredu osnovne škole, a u srednjoj mi se posložilo znanje gramatike zahvaljujući sistematičnom pristupu radu moje profesorice Ramajane Zahirović. Čak sam pod njenim mentorstvom napisala svoj maturski rad na temu meni i dalje jedne od omiljenih knjiga Georgea Orwella „1984“. Od tada je engleski jezik bio konstanta i nešto što sam znala da bih mogla i voljela studirati, ali sam također tražila neke druge opcije“.

Amilina sestra ohrabrila ju je da upiše ono što voli.

 

Studentske razmjene, stipendije i Zlatna plaketa Univerziteta u Tuzli

Već od početka studija 2015. godine, Hadžibeganović je bila zadovoljna svojom odlukom, a iz semestra u semestra i sve sigurnija u nju.  

„Možda će zvučati kao kliše, ali meni rad tokom studiranja nije predstavljao problem jer sam izučavala ono što volim, a dobri rezultati su dolazili sami. Zbog mog prosjeka ocjena koji je uvijek bio iznad 9,5 sam četiri puta dobila Nagradu Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla. Također sam učestvovala u dvije Erasmus+ mobilnosti, te sam zbog njih imala priliku studirati na Masarykova univerzita u Brnu, Češka Republika i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Republika Hrvatska“, priča asistentica Hadžibeganović.

Erasmus+ iskustvo je nešto što bi, kako kaže, opisala samo pozitivnim epitetima.

„Imala sam priliku živjeti u drugim državama, iskusiti drugačije načine studiranja, upoznati veliki broj ljudi, stvoriti prijateljstva i putovati. Uspjela sam ostvariti svoje želje i posjetiti neke od gradova koje sam uvijek željela. To je nezamjenljivo iskustvo o kojem neprestano govorim svojim studentima u nadi da ću ih potaći da i sami probaju“.

Za svoj već pomenuti uspjeh pri studiju i prosječnu ocjenu 9,89, Amila Hadžibeganović dobila je Zlatnu plaketu Student generacije Univerziteta u Tuzli 2019. godine.  

Iste godine kao najbolji student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ostvarila je pravo na podršku kroz program Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke „Podrška najboljim studentima državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH“.

„I dalje se sjećam gdje sam sjedila i šta sam tačno radila kada su me nazvali iz studentske službe Filozofskog fakulteta da mi kažu da sam dobila ova priznanja i sjećam se da su mi, vjerujem zbog iznenađenja i uzbuđenja u mom glasu, rekli da ipak zapišem koja dokumentacija im je potrebna da sve to postane zvanično“.

„Zlatna plaketa je bila ogroman uspjeh za mene, a još više mi je značila kada sam vidjela iskrenu sreću i ponos kako moje porodice tako i mojih profesora“, priča Amila.

Priznanje je donijelo sa sobom i mogućnost upisa na II ciklus studija Univerziteta u Tuzli, te je Hadžibeganović nastavila besplatno svoj postdiplomski studij na odsjeku za Engleski jezik i književnost, Lingvistika engleskog jezika.

„Ljubav prema knjizi i književnosti ostaje, ali sam se ipak odlučila usmjeriti ka izučavanju jezika. Iskreno, malo duže mi je trebalo da sebi posložim temu i sadržaj magistarskog rada, te sam taj studij završila u junu 2022. godine. No, vjerujem da je vrijeme koje sam izdvojila vrijedilo, te sam jako ponosna na svoj rad i još zahvalnija svojoj mentorici prof. Sanji Berberović“, kaže asistentica Hadžibeganović.

 

Asistentica koja inspiriše

Amila Hadžibeganović izabrana je u zvanje asistentice za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ od 2020. godine. Od 2021. godine je u radnom odnosu.

„Moj prvi semestar u nastavi bih opisala kao vatreno krštenje, jer sam počela držati nastavu u ljetnom semestru 2020. godine. To bi značilo da sam svega par vježbi održala u učionici prije nego što smo svi zatvoreni u naše domove zbog koronavirusa i nastava je prešla u virtualni svijet. Meni je nastava bila nešto novo, a još je bila online. Sjećam se da sam čitav dan provodila za računarom, pripremala vježbe kako bi se mogle realizirati putem zadataka i videokonferencija, a istovremeno sam i sama bila student drugog ciklusa“, opisuje svoje iskustvo Amila.

Ipak, kaže da su studenti bili spremni na saradnju, a profesori su spremno odgovarali na njena pitanja.

„I dalje se divim koliko su strpljenja imali za mene tada“.

Danas se Amila privikla na ulogu asistentice.

„Imam sreću da držim vježbe iz predmeta koje volim, to su većinom sintakse u pitanju, i da kada dođem u učionicu podučavam ono što zaista volim, nadam se da se to vidi iz mojih vježbi. Zadovoljstvo je vidjeti koliko studenti mogu naučiti i napredovati u jednom semestru. Također je divno surađivati s njima i na projektima van učionice i nastave“.

Amila vjeruje da se studij ne bi trebao svoditi samo na knjigu i učenje, „koji jesu prioritet“, „nego se kompetencije studenata trebaju razvijati kroz razne projekte nad kojim će i oni imati kontrolu“.

Sa svojim studentima, vrijedna asistentica počela je držati radionice konverzacijskog engleskog jezika „Group Chat“, i kaže da je veoma ponosna na studente.

 

Nastaviti naučni put i otkriti kuda on vodi

Pored svega što radi, Amila Hadžibeganović i sama je studentica doktorskog studija Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

„Moja ljubav prema Osijeku i njihov odlični program lingvistike na Filozofskom fakultetu su razlog zašto sam se vratila u taj grad da nastavim svoj studij. Moram priznati da su mi trenutni planovi veoma skromni, da izbalansiram svoj studij i rad kao asistent, te naravno privatni život, bez da ijedan aspekt ispašta. No, nauka i studij definitivno okupiraju moje misli i život“, kaže Amila.

„Zahvaljujući mojim profesoricama Sanji Berberović i Nihadi Delibegović Džanić, kojim sam sada i asistent, imam odlično mentorstvo za naučni rad u oblasti kognitivne lingvistike, fokusa mojih trenutnih istraživanja, i od njih svakodnevno učim“.

Amila je već imala priliku da izlaže naučne radove na dvije konferencije:  6th International Conference on Figurative Thought and Language, Poznań, Poljska, i Međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Standardni i nestandardni idiomi“, Osijek, Republika Hrvatska.

„Te radove pripremamo za objavljivanje i time polako gradim svoj naučni opus, koji je započeo s jednim studentskim radom, tokom prvog ciklusa studija, koji je objavljen u zborniku radova Filozofskog fakulteta u Osijeku „Through the Looking Glass: BA Students’ Views on Popular Fiction“, te radom s drugog ciklusa studija „Word-Formation Processes in the Fandom Jargon“ u koautorstvu s profesorom Sanelom Hadžiahmetovićem Juridom. Plan je ne zaustavljati se i vidjeti šta sve mogu ostvariti“.

 

 

 

Zlatna studentica Amila Hadžibeganović