Bolonjski proces na Univerzitetu u Tuzli

 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

 

U okviru realizacije projekta “Bolonjski proces na Univerzitetu u Tuzli” koji je finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ured za nastavu i studentska pitanja je sa nastavnicima, saradnicima i studentima Odsjeka za žurnalistiku pripremio materijal za medijsku promociju Bolonjskog procesa na Univerzitetu. Cilj produkcije bio je veći nivo informiranosti studenata o Bolonjskom procesu na Univerzitetu. Uloga studenata je bila centralna u svim aktivnostima budući da su, uz sugestije profesora i asistenata, isključivo samostalno prikupljali medijske materijale uključujući: snimanje kadrova, intervjuiranje nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu, kao i prikupljanje mišljenja studenata o općem stanju i provedbi Bolonjskog procesa na Univerzitetu.


Prikupljen je i pripremljen materijal za četiri priloga čija je centralna tema Informiranost studenata o Bolonjskom procesu sa sljedećim tematskim cjelinama:1) Informiranost studenata o Bolonjskom procesu (65 MB);

 2) Prednosti Bolonjskog procesa u odnosu na predbolonjski sistem (55 MB);

 

 3) Mobilnost studenata u Bolonjskom sistemu (s primjerima)  (51 MB)

 

 

 4) Praktična nastava na Univerzitetu od uvođenja Bolonjskog procesa (76 MB).

 

 

 Televizijski prilozi su emitirani na Televiziji Tuzlanskog kantona.