Centar za izdavačku djelatnost

 

Centar za izdavačku djelatnost Univerziteta u Tuzli osnovan je za potrebe jedinstvenog uređivanja izdavačke djelatnosti na Univerzitetu kao djelatnosti od vitalnog značaja i pomoći naučno-istraživačkom, naučno-nastavnom i umjetničko-nastavnom radu na Univerzitetu. Centar vrši svoju djelatnost u funkciji naučnih istraživanja, obrazovanja i naučno-nastavnog procesa u okviru zakonskih nadležnosti Univerziteta, što podrazumijeva: izdavanje knjiga, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostalu izdavačka djelatnost, štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem, knjigoveške i srodne usluge, trgovina na malo knjigama, novinama, papirnom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavnicama – skriptarnicama Univerziteta.
Centar izdaje, štampa i pušta u knjižarski promet publikacije i publikacije posebne namjene za sve vidove naučnog, istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada.
 

DTP operator

Rešad Grbović
Tel: 00 387 (0)35 300 517
E-mail: resad.grbovic@untz.ba