Misija Centra za podršku

Misija Centra za podršku Univerziteta u Tuzli

 Misija Centra za podršku je da osigura da studenti sa posebnim potrebama imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima. Centar za podršku osigurava studentima mogućnost da ispune svoj puni potencijal:


1. koordiniranjem akademskim  prilagodbama i servisima podrške
2. promoviranjem samostalnosti i  samozastupanja
3. osiguravanjem informacija i upućivanje odgovarajućim resursima.