Vizija Centra za podršku

 

Vizija Centra za podršku Univerziteta u Tuzli

 Centar za podršku Univerziteta u Tuzli će nastojati da postane progresivni lider promjena unutar visokog obrazovanja ne samo na Univerzitetu u Tuzli, nego na području cijele Bosne i Hercegovine, osiguravanjem okoline koja obogaćuje iskustvo studenata sa posebnim potrebama tokom njihovog obrazovanja kroz pluralizam, zastupanje i podršku.


Centar za podršku će nastojati da postane  model koji će poslužiti studentima sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju. Vizija Centra za podršku je pridonijeti stvaranju društva u kome svaka osoba pripada i učestvuje u potpunosti. Studenti sa posebnim potrebama  će se naći pred izazovom da postanu odgovorne osobe koje donose odluke u svoje ime, riješavaju probleme i zastupaju svoje interese.