Vodiči za podršku studentima sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju

 

CENTAR ZA PODRŠKU STUDENTIMA
SA POSEBNIM POTREBAMA
Tuzla, 26.02.2015. god.


 

U okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) (2011-2014) (Broj projekta: 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES) koji je namijenjen unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica s posebnim potrebama na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini (BiH), publicirana su i posljednja dva vodiča za podršku studentima sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju.

PODRŠKA STUDENTIMA SA MENTALNIM TEŠKOĆAMA I PONAŠAJNIM POREMEĆAJIMA U VISOKOM OBRAZOVANJU

PODRŠKA STUDENTIMA SA OŠTEĆENJEM SLUHA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Glavni cilj ovog projekta je podržati bh. univerzitete u poboljšanju kvaliteta i modernizaciji visokog obrazovanja kreiranjem institucionalnih kapaciteta i razvijanjem politike i prakse, što će omogućiti svim studentima i studenticama da studiraju na bh. univerzitetima.


Preostala četiri vodiča možete potražiti na stranici univerziteta http://www.untz.ba/index.php?page=podrska ili na web stranici projekta http://www.eqopp.ba.