O projektu UNIGEM

 

 

 

Studentice Žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli proizvele su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.

 
 
 

 

 
 
Studenti i studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proizveli su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.
 
 
 

 

 
 
Studenti i studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli proizveli su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.
 
 
 

 

Studenti i studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli proizveli su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.

 

 

 

UNTZ-UNIGEM-TPO-BES-LOGO

 

Studentice žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli proizvele su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.  Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.
 
 

 

Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli

 

Studentice žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli proizvele su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM. U nastavku vam donosimo njihov video prilog o aktivnostima Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Vijeće za rodnu ravnopravnost

 

Studentice žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli proizvele su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM. U nastavku vam donosimo njihov video prilog o podizanju svijesti studentica i studenata o rodno zasnovanom nasilju.

 

 

Povratak