O Vijeću

 

Dana 10. 11. 2021. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli br. 03-6078-1-2/21 formirano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli, te je određen sedmočlani sastav Vijeća u mandatu do juna 2025. godine.

 

Kontakt email Vijeća za rodnu ravnopravnost: rodnaravnopravnost@unitz.ba

 

Prof.dr. Jasmina Husanović Pehar  

1. Dr.sc. Jasmina Husanović Pehar, redovna profesorica
Koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: jasmina.husanovic@unitz.ba
Biografija: http://www.ff.untz.ba/index.php?page=dr-sc-jasmina-husanovic

 

     
Prof. dr. Vesna Bratovčić  

2. Dr.sc. Vesna Bratovčić, vanredna profesorica, prorektorica za međuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: vesna.bratovcic@unitz.ba
Biografija:http://erf.untz.ba/web/wp-content/uploads/2017/05/vesnabratovcic.pdf

 

     
Prof.dr. Damir Arsenijević  

3.  Dr.sc. Damir Arsenijević, redovni profesor, član Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: damir.arsenijevic@unitz.ba
Biografija: http://www.ff.untz.ba/index.php?page=dr-sc-damir-arsenijevic

 

     
Prof.dr. Dzeneta Omerdić  

4. Dr.sc. Dženeta Omerdić, vanredna profesorica, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: dzenetaomerdic@gmail.com
Biografija: http://pf.untz.ba/dokumenti/cv/dzeneta-omerdic.pdf

 

     
Prof.dr. Ljubica Tomić  

5. Dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, vanredna profesorica, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: ljubica.tomic@unitz.ba
Biografija: http://www.ff.untz.ba/index.php?page=dr-sc-ljubica-tomic-selimovic

 

     
Prof.dr. Melinda Botalić  

6. Dr.sc. Melinda Botalić, docentica, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: melinda.botalic@unitz.ba
Biografija: http://www.ff.untz.ba/index.php?page=mr-sc-melinda-botalic

 

     
Prof.dr. Nadja Salkić  

7. Nađa Salkić, bachelor prava, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost
Kontakt email: nada.salkic92@gmail.com
Stručna saradnica za radne odnose, http://www.untz.ba/index.php?page=sluzbe

 

 

Povratak