NAREDBE I UPUTE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE I DRUGIH FEDERALNIH ORGANA – COVID – 19

 

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10.03.2022. godine

 

OBAVIJEST – Izvod iz dijela saopštenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

 

NAREDBA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 07.12.2020. godinePREPORUKE Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje stupaju na snagu 07.12.2020. godine

 

Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 10.11.2020. godine

 

NAREDBA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 05.11.2020. godine

 

NAREDBA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 26.10.2020. godine

 

PREPORUKE Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje stupaju na snagu od 26.10.2020. godine

 

PREPORUKA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 20.10.2020. godine

 

NAREDBA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 16.10.2020. godine

 

NAREDBA Kriznog štaba koja stupa na snagu od 02.10.2020. godine

 

PREPORUKE Kriznog štaba koje stupaju na snagu od 02.10.2020. godine

 

NAREDBA Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja stupa na snagu 19.09.2020. godine

 

PREPORUKE za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu koje stupaju na snagu 19.09.2020. godine

 

A R H I V A