NAREDBE I UPUTE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE I DRUGIH KANTONALNIH ORGANA – COVID – 19

 

NAREDBA Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Naredba je donesena na sjednici održanoj 25.02.2022. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 10.02.2022. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 28.01.2022. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona 13.01.2022. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 22.10.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 12.10.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 27.09.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 10.09.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 03.06.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 20.05.2021. god.

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 15.04.2021. god.

Obavijest o produženju mjera

ZAKLJUČAK Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 09.04.2021. god.

Pojašnjenje Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 23.3.2021. godine

Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Zaključak je donesen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona održanoj 26.03.2021. god.

Održana 8. vanredna sjednica Vlade TK: Nastava u TK od ponedeljka online

Preporuke za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid19 u studentskim domovima

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK usvojio je nove mjere

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK donio zaključke

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na I, II i III ciklusu studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli , donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.

Preporuke za održavanje vježbi, ispita i odbrane završnih radova na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

NAREDBA Kantonalnog štaba civilne zaštite o radu na JU Univerzitet u Tuzli od 13.04.2020. god

 

A R H I V A