Preporuke Kriznog štaba Grada Tuzle

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 16.03.2020. god.

Krizni štab Grada Tuzle je na juče održanoj sjednici, razmatrao prikupljene informacije od nadležnih zdravstvenih institucija grada Tuzle, te odluke i informacije Federalnog kriznog štaba i Kriznog štaba TK, i na osnovu istih donio slijedeće zaključke i preporuke da:

1.    Sva lica sa stalnim ili privremenim boravkom na području grada Tuzla, a koja dolaze iz zemalja u kojima ima zabilježenih slučajeva koronavirusa, dužna su da se u roku od 24 sata nakon povratka u Tuzlu, jave putem telefona Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Tuzli na broj 035/368-428 i daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

2.   Ukoliko se navedena lica vrate u Tuzlu u dane vikenda i za vrijeme trajanja praznika, dužna su da se u roku od 24 sata nakon povratka u Tuzlu, jave putem telefona Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli na broj 124 i daju podatke o svom boravku u tim zemljama i o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

3.     Traži se od nadležnih državnih organa i organa Federacije Bosne i Hercegovine, da poduzmu sve mjere, radnje i aktivnosti u cilju zbrinjavanju migranata sa područja grada Tuzle u namjenske objekte, izvan Tuzle, na području Federacije Bosne i Hercegovine, i da im obezbijedi adekvatan zdravstveni nadzor kako bi se spriječio eventualni nastanak i širenje svih zaraznih bolesti pa tako i koronavirusa.
 Izvor:
http://grad.tuzla.ba/vijesti/preporuke-kriznog-staba-grada-tuzle/