Students

 

Scholarship for graduate studies


Academic calendar


Exam terms


Exam terms for final year students


Office of Teaching and Students Affairs
 
University of Tuzla Students’ Union
 
STUDENT REGISTRY SERVICES STUDENT OFFICE
 

Univerzitet u Tuzli - prijemni ispit

 

 

SCHOLARSHIP FOR GRADUATE STUDY

 

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 12.04.2021. god.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 01.04.2021. god.

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 26.02.2021. god.

 

OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. GODINU

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE FAKULTETA/AKADEMIJE UNIVERZITETA U TUZLI O UPISU U NAREDNE GODINE SVIH CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKU 2020/21. GODINU

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata odražanoj 30.09.2020. god.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 26.09.2020. god

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 07.09.2020. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

ODLUKA o realizaciji online ispita studenata Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini od 21.09.2020.god.

 

ODLUKA o dopunama Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) od 21.09.2020. god.

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020/21. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 09.09.2020. god.

 

 

A R H I V A