Obavještenja o nabavci

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-71-3-99/23 – Nabavka hemikalija za Farmaceutski fakultet LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 21.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-70-3-98/23 – Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024.godine
Obavještenje je objavljeno 21.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-68-3-97/23 – Nabavka aplikativnog softvera za Mašinski fakultet
Obavještenje je objavljeno 18.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-69-3-96/23 – Nabavka softverskih licenci
Obavještenje je objavljeno 18.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-67-3-95/23 – Nabavka proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023.godine
Obavještenje je objavljeno 14.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-66-3-94/23 – Usluge štampanja upisnog materijala za akademsku 2023/24. godinu
Obavještenje je objavljeno 14.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-3-65-3-91/23 – Radovi na sanaciji prostora nakon radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi RGGF-a
Obavještenje je objavljeno 13.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-64-3-90/23 – Nabavka veš mašina i sušilica za veš u Paviljone I,II i III Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 11.09.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-63-3-89/23 – Usluge preuzimanja i zbrinjavanja patološkog otpada na Medicinskom fakultetu
Obavještenje je objavljeno 04.09.2023. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-62-3-88/23 – Nabavka računarske i elektroničke opreme LOT 1 – LOT 9
Obavještenje je objavljeno 31.08.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-61-3-87/23 – Radovi na adaptaciji učionice za smještaj računarske opreme na Tehnološkom fakultetu
Obavještenje je objavljeno 28.08.2023. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-50-3-78/23 – Nabavka i ugradnja klima uređaja za arhivu i pisarnicu Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 04.07.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-49-3-77/23 – Usluge revizije geotehničkih misija G21 (geotehničkih projekata)
Obavještenje je objavljeno 26.06.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II 795-9-2-1-22-76/23 – Usluge pristupa istraživačkoj bazi podataka CEEOL
Obavještenje je objavljeno 26.06.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-47-3-74/23 – Radovi u paviljonu II Studentskog centra LOT 1 – LOT 2
Obavještenje je objavljeno 20.06.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-42-3-71/23 – Nabavka i postavljanje trakastih zavjesa i roletni u Paviljonu II Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 14.06.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-3-41-3-70/23 – Radovi na sanaciji postojećeg i zamjeni dotrajalog parketa u sportskoj dvorani FTOS-a
Obavještenje je objavljeno 08.06.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-35-3-69/23 – Usluge kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2023/24. godini
Obavještenje je objavljeno 05.06.2023. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-29-3-65/23 – Nabavka laboratorijskog pribora LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 26.05.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-28-3-64/23 – Nabavka hemikalija LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 26.05.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-17-3-62/23 – Nabavka veš mašina i sušilica za veš u Paviljone I,II i III Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 17.05.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-16-3-61/23 – Nabavka i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 2
Obavještenje je objavljeno 11.05.2023. god.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-13-8-60/23
Ispravka za obavještenje je objavljena 08.05.2023. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-15-3-58/23 – Usluge štampanja LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 28.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-14-3-57/23 – Usluge servisiranja motornih vozila u 2023. godini LOT 1 – LOT 2
Obavještenje je objavljeno 20.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-13-3-55/23 – Usluge projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 17.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II 32091-9-2-1-22-1/23 – Ugostiteljske usluge za 2023.godinu
Obavještenje je objavljeno 14.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II 32091-9-2-2-22-2/23 – Hotelske usluge za 2023.godinu
Obavještenje je objavljeno 14.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-12-3-54/23 – Laboratorijska oprema za Farmaceutski fakultet
Obavještenje je objavljeno 13.04.2023. god.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-4-8-53/23
Ispravka za obavještenje je objavljena 11.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-2-11-3-51/23 – Procjena rizika radnih mjesta i izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu i radnoj okolini sa periodičnim pregledom i ispitivanjem fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
Obavještenje je objavljeno 06.04.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-10-3-46/23 – Nabavka računarske opreme LOT 1 – LOT 2
Obavještenje je objavljeno 06.04.2023. god.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-9-3-45/23 – Nabavka računarske opreme LOT 1 – LOT 3
Obavještenje je objavljeno 24.03.2023. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-8-3-39/23 – Nabavka molerskog materijala, vodomaterijala i građevinskog materijala i alata sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023.godine
Obavještenje je objavljeno 10.03.2023. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-6-3-38/23 – Nabavka i ugradnja klima uređaja (realizacija projekta FP7)
Obavještenje je objavljeno 06.03.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-3-7-3-37/23 – Nabavka i ugradnja prozora (realizacija projekta FP7)
Obavještenje je objavljeno 06.03.2023. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-5-3-36/23 – Nabavke platforme za podršku univerzitetskim poslovnim procesima
Obavještenje je objavljeno 03.03.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-4-3-34/23 – Izrada geotehničkih misija
Obavještenje je objavljeno 27.02.2023. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-3-3-33/23 – Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023.godine
Obavještenje je objavljeno 22.02.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-2-3-11/23 – Nabavka piletine u komadu i rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023.godine
Obavještenje je objavljeno 19.01.2023. godine

 

 

 

A R H I V A      2022     2021      2020