Obavještenja o nabavci – arhiva 2020. godina

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-101-3-142/20 – Usluge održavanja objekata Univerziteta u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 30.12.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-100-3-141/20 – Stručna literatura za Prirodno-matematički fakultet
Obavještenje je objavljeno 24.12.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-98-3-136/20 – Usluge održavanja higijene objekata Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 08.12.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-97-3-134/20 – Nabavka goriva
Obavještenje je objavljeno 01.12.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-96-3-131/20 – Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2021. godini i osiguranje motornih vozila u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 27.11.2020. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-95-3-126/20 – Nabavka HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 17.11.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-94-3-125/20 – Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno 16.11.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-93-3-123/20 – Radovi na sanaciji dijela fasade, strehe krova i nadstrešnice iznad pomoćnog ulaza u objekat Fakulteta elektrotehnike
Obavještenje je objavljeno 10.11.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-92-3-124/20 – Usluge štampanja upisnog materijala za akedemsku 2020/21 godinu
Obavještenje je objavljeno 10.11.2020. .god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-91-3-121/20 – Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i roletni u objektima Studentskog centra
Obavještenje je objavljeno 05.11.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-89-3-117/20 – Nabavka računarske i elektroničke opreme za potrebe Univerziteta
Obavještenje je objavljeno 28.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-90-3-116/20 – Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 28.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-88-3-115/20 – Nabavka softvera
Obavještenje je objavljeno 16.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-87-3-114/20 – Nabavka hrane za  potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine
Obavještenje je objavljeno 15.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-86-3-113/20 – Nabavka namještaja za potrebe Rektorata i službi
Obavještenje je objavljeno 14.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-85-3-112/20 – Nabavka hljeba, slatkih i slanih peciva za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021.godine
Obavještenje je objavljeno 13.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-1-81-3-111/20 – Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora
Obavjestenje je objavljeno 12.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-7-1-76-3-110/20 – Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i roletni za potrebe Ekonomskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 07.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-3-75-3-109/20 – Nabavka i ugradnja PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta
Obavještenje je objavljeno 05.10.2020. god.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 795-1-2-74-3-108/20 – Fizičko obezbjeđenje objekata u 2021. godini
Obavještenje je objavljeno 02.10.2020. god.

 

A R H I V A

 

Povratak