Odluke o izboru

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog pribora (realizaclja projekta “Genotipizacija polimorfrzama IL8 i UCPl gena u asocijaciji sa diabetes mellitus tip 2” – LOT 3 Univerziteta u Tuzli, broj:01-77-JN-8/24 LOT 3 od 16.07.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku stručne literature za Medicinski fakultet LOT 1, broj: 01-71-JN-9/24 LOT 1 od 03.07.2024. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku stručne literature za Farmaceutski fakultet LOT 2, broj: 01-71-JN-9/24 LOT 2 od 03.07.2024.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja časopisa u cilju realizacije projekta FMON (LOT2) za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-86-JN-8/24 LOT 2 od 01.07.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje podne obloge za pisarnicu Univerziteta u Tuzli broj: 01-110-JN-9/24 od 14.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja vozila marke Audi i VW za period do 31.12.2024. godine broj: 01-80-JN-8/24 LOT 2 od 07.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja vozila marke Citroen i Reno za period do 31.12.2024. godine broj: 01-80-JN-8/24 LOT 3 od 07.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja vozila marke Škoda – Superb i Felicija za period do 31.12.2024. godine broj: 01-80-JN-8/24 LOT 1 od 07.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena u postupku nabavke zamjene dotrajalih i postavljanja novih trakastih zavjesa i roletni u objektima Studentskog centra broj: 01-79-JN-10/24 od 07.06.2024. godine

ODLUKA o izboru za javnu nabavku licence za softver za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u cilju realizacija projekta FMON – LOT 1, broj: 01-72-JN-9/24 LOT 1 od 06.06.2024. godine

ODLUKA o izboru za javnu nabavku licence za softver za potrebe Filozofskog fakulteta u cilju realizacija projekta FMON – – LOT 2, broj: 01-72-JN-8/24 LOT 2 od 06.06.2024. godine

ODLUKA o izboru za javnu nabavku licenciranog softvera za potrebe Tehnološkog fakulteta (realizacija projekta FMON) – LOT 3, broj: 01-72-JN-8/24 LOT 3 od 06.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i ugradnje laminata u studentske sobe Studentskog centra (Paviljon I) Univerziteta u Tuzli broj: 795-7-3-76-3-79/24 od 05.06.2024. godine.

ODLUKA o izboru za javnu nabavku računarske i elektrotehničke opreme za laboratoriju na Fakultetu elektrotehnike u cilju realizacije projekta “Pametna fabrika omogućena vještačkom inteligencijom na rubovima distribuirane mreže – preduslov za Industriju 5.0.”, broj: 01-70-JN-10/24 od 04.06.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Storage-a i nadogradnje postojećih servera, broj: 01-69-JN-11/24 od 03.06.2024.godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske i elektroničke opreme u cilju realizacije projekata 1FUTURE, broj: 01-65-JN-13/24 od 03.06.2024.godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku mrežne opreme sa uslugom instalacije i konfiguracije Univerziteta u Tuzli, broj: 01-68-JN-11/24 od 30.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na na zamjeni krovnog pokrivada i sekundarne konstrukcije (drvenih gredica) na objektu KN-5, arhiva Univerziteta u Tuzli broj: 01-62-JN-12/24 od 28.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga štampanja korica i futrola za diplome za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2024. godini (LOT 1), broj: 01-21-JN-9/24 LOT 1 od 20.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga štampanja matičnih knjiga, matičnih evidencija i druge blokovske robe za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2024. godini (LOT 2), broj: 01-21-JN-10/24 LOT 2 od 20.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga štampanja raznog (plakati, brošure, zahvalnice, časopisi i drugi štampani materijal) za potrebe Univerziteta u Tuzli u 2024. godini (LOT 3), broj: 01-21-JN-9/24 LOT 3 od 20.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku uslugarevizije glavnog projekta Građevine 2 i Građevine 3 Univerziteta u Tuzli, broj: 01-38-JN-15/24 od 14.05.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2024/2025 godini, broj: 01-44-JN-10/24 od 08.05.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga komunikacije projekta Kampus Univerziteta u Tuzli, broj: 01-37-JN-8/24 od 17.04.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga sukcesivnog održavanja objekata univerziteta u Tuzli za 2024. godinu, broj: 01-20-JN-8/24 od 11.03.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na postavljanju unutrašnje fasade u paviljonima I, II i III Studentskog centra broj: 01-196-JN-13/23 od 07.03.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku (okvirni sporazum sa jednim ponuđačem) za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT 1) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2O24. godine, broj: 01-206-JN-10/23 LOT 1 od 06.03.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđačaza pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2024. godini, broj: 01-19-JN-8/24 od 06.03.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT 2) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine, broj: 01-206-JN-9/23 LOT2 od 29.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i postavljanje roletni za potrebe laboratorije na Zavodu za fiziologiju i patofiziologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-201-JN-8/23 od 23.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine (LOT 1), broj: 01-207-JN-13/23 LOT1 od 21.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku namještaja za opremanje INTERBA laboratorije – računarskog centra (LOT 1), broj: 01-161-JN-11/23 LOT 1 od 20.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku stolica i stolova u studentske sobe u objektima Studentskog centra (LOT3), broj: 01-161-JN-11/23 LOT 3 od 15.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Laboratorijski kompleks Mašinskog fakuleteta u Kampusu Univerziteta u Tuzli (LOT 2) broj:01-161-JN-11/23 LOT 2 od 15.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine LOT 3 broj:01-207-JN-10/23 LOT 3 od 12.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-207-JN-12/23 LOT 2 od 09.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog pribora (LOT 1) za potrebe Farmaceutskog fakulteta, broj: 01-110-JN-7/23 LOT 1 od 07.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za ćelijski laboratorij (LOT 2) za potrebe Farmaceutskog fakulteta broj: 01-110-JN-7/23 LOT 2 od 07.02.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2024. godine, 01-157-JN-9/23 od 18.01.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli, broj: 01-146-JN-11/23 od 15.01.2024. godine

 

 

 

 

A R H I V A       2023     2022      2021      2020