Odluke o izboru

 

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za javnu nabavku piletine u komadu i rasjeka piletine za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine (LOT 1) broj: 01-4-JN-12/23 LOT 1 od 27.02.2023. godine

ODLUKA o dodijeli okvirnog sporazuma i ugovora za prušanje usluga servisiranja motornih vozila marke PKODA-Superb i Felicija do 31.12.2023. godine (LOT 1) za potrebe Univerziteta, broj: 01-139-JN-8/22 LOT 1 od 16.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i kitova za Molekularnu biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 3), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 3 od 14.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za odsjek Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 4), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 4 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za odsjek Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 2), broj: 01-170-JN-9/22 LOT 2 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za odsjek Hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu (LOT 1), broj: 01-170-JN-10/22 LOT 1 od 13.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za pružanje usluga servisiranja vozila Univerziteta u Tuzli marke Citroen i Renault (LOT 3) broj: 01-139-JN-9/22 LOT 3 od 08.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku ribe i proizvoda od ribe (LOT 3) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 3 od 03.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda (LOT 2) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 2 od 03.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa (LOT 1 ) za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-168-JN-8/22 LOT 1 od 02.02.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-156-JN-13/22 LOT 2 od 01.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT1) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-154-JN-9/22 LOT 1 od 01.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT2) za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2023. godine, broj: 01-154-JN-9/22 LOT 2od 01.02.2023. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg za nabavku laboratorijske opreme za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-124-JN-12/22 LOT 2 od 27.01.2023. god.

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesvinom isporukom do 31.12.2023. godine (LOT l), broj: 01-156-JN-12/22 LOT 1 od 18.01.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma i ugovora za nabavku računarskog potrošnog materijala za potrebe Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-156-JN-10/22 LOT 3 od 18.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga projektovanja građevina prve faze razvoja Kampusa (izrada idejne tehničke dokumentacije), broj: 01-151-JN-12/22 od 16.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju laboratorijaskog kompleksa Mašinskog fakulteta u objektu KN 151-Kampus Univerziteta u Tuzli broj: 01-158-JN-8/22 od 11.01.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala za potrebe Univerziteta u Tuzli(LOT 2), broj: 01-118-JN-10/22 od 09.01.2023. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga servisiranja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 0l-159-JN-8/22 od 10.01.2022. godine

ODLUKA o dodjeli okvirnog sporazuma za pružanje usluga sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2023. godini, broj: 01-152-JN-8/22 od 10.01.2022. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2023. godine, broj: 01-134-JN-12/22 od 09.01.2023. godine

 

 

 

 

A R H I V A      2022      2021      2020