Odluke o izboru

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i postavljanje roletni za potrebe laboratorije na Zavodu za fiziologiju i patofiziologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-201-JN-8/23 od 23.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine (LOT 1), broj: 01-207-JN-13/23 LOT1 od 21.02.2024. godine

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku namještaja za opremanje INTERBA laboratorije – računarskog centra (LOT 1), broj: 01-161-JN-11/23 LOT 1 od 20.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku stolica i stolova u studentske sobe u objektima Studentskog centra (LOT3), broj: 01-161-JN-11/23 LOT 3 od 15.02.2023. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Laboratorijski kompleks Mašinskog fakuleteta u Kampusu Univerziteta u Tuzli (LOT 2) broj:01-161-JN-11/23 LOT 2 od 15.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarskog potrošnog materijala sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2024. godine LOT 3 broj:01-207-JN-10/23 LOT 3 od 12.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku papira za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-207-JN-12/23 LOT 2 od 09.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku laboratorijskog pribora (LOT 1) za potrebe Farmaceutskog fakulteta, broj: 01-110-JN-7/23 LOT 1 od 07.02.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za ćelijski laboratorij (LOT 2) za potrebe Farmaceutskog fakulteta broj: 01-110-JN-7/23 LOT 2 od 07.02.2024. godine

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije objekata i Kampusa Univerziteta u Tuzli za period do 31.12.2024. godine, 01-157-JN-9/23 od 18.01.2024. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme za radnike Univerziteta u Tuzli, broj: 01-146-JN-11/23 od 15.01.2024. godine

 

 

 

 

A R H I V A       2023     2022      2021      2020