Odluke o izboru – arhiva 2020. godina

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za molekularnu biologiju za Prirodno-matematički fakultet (LOT 6), broj: 01-100-JN-11/20 LOT 6 od 31.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli u 2021. godini (LOT 2), broj: 01-131-JN-13/20 LOT 2 od 30.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za Farmaceutski fakultet (LOT 9), broj: 01-100-JN-9/20 LOT 9 od 23.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine, broj: 01-114-JN-11/20 od 23.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-131-JN-14/20 LOT 1 od 18.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog materijala za Prirodno-matematički fakultet (LOT 4), broj: 01-100-JN-10/20 LOT 4 od 18.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za mikrobiologiju za Prirodno-matematički fakultet (LOT 5), broj: 01-100-JN-8/20 LOT 5 od 17.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji dijela fasade, strehe krova i nadstrešice iznad pomoćnog ulaza u objekat Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, broj: 01-101-JN-8/20 od 07.12.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Edukacijsko-rehablitacijskog fakulteta u Tuzli, broj: 01-111-JN-8/20 od 04.12.2020. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za Prirodno-matematički fakultet, broj: 01-99-JN-9/20 LOT 1 od 04.12.2020. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za potrebe Univezriteta, broj: 01-110-JN-11/20 od 02.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Ekonomski fakultet, broj: 01-66-JN-9/20 LOT 3 od 27.11.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za stalna sredstva i softvera za skriptarnicu za potrebe Univerziteta u Tuzli LOT 2), broj: 01-99-JN-8/20 LOT 2 od 17.11.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga obezbjeđenja objekata Univerziteta u Tuzli u 2021. godini, broj: 01-89-JN-8/20 od 17.11.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Rektorata i službi Univerziteta u Tuzli, broj: 01-98-JN-11/20 od 16.11.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji PVC stolarije na objektima KN-8 i Al bravarije na objektima KN-6 i KN-8 Kampusa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-82-JN-14//20 od 28.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju PVC stolarije u sali 207 Ekonomskog fakulteta, broj: 01-95-JN-11//20 od 26.10.2020. god.

ODLUKA o dodjeli Ugovora za nabavku molerskih radova u prostoru Tehnološkog fakulteta, broj: 01-91-JN-10/20 od 23.10.2020. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta, broj: 01-96-JN-8//20 LOT 1 od 20.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Ekonomskog fakulteta, broj: 01-96-JN-8//20 LOT 2 od 20.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike – LOT 1, broj: 01-81-JN-10/20 LOT 1 od 08.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike – LOT 2, broj: 01-81-JN-10/20 LOT 2 od 08.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Mašinski fakultet – LOT 1, broj: 01-66-JN-9/20 LOT 1 od 06.10.2020. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za Filozofski fakultet – LOT 2, broj: 01-66-JN-9/20 LOT 2 od 07.10.2020. god.

 

ARHIVA

 

Povratak