Odluke o izboru – arhiva 2021. godina

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Medicinski fakultet, broj: 01-124-JN-8/21 od 29.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga a sukcesivnog održavanja objekata Univerziteta u Tuzli u 2022. godini, broj: 01-115-JN-8/21 od 23.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2022. godine, broj: 01-105-JN-10/21 od 17.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela objekta Pravnog fakulteta i izrade projektne dokumentacije za opremanje dijela Pravnog fakulteta, broj: 01-98-JN-11/21 od 14.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije projekta SUCCESS, broj: 01-129-JN-9/21 od 13.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u cilju realizacije projekta FMON, broj: 01-100-JN-9/21 od 06.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe realizacije Erasmus+ projekta pod nazivom INTERBA, broj: 01-123-JN-8/21 od 06.12.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i elektroničke opreme za Farmaceutski fakultet (realizacija projekta ERASMUS+ IQPharm), broj: 01-121-JN-8/21 LOT 1 od 30.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za fotokopiranje za Farmaceutski fakultet (realizacija projekta ERASMUS+ IQPharm), broj: 01-121-JN-9/21 LOT 2 od 30.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju klima uređaja za potrebe Filozofskog fakulteta , broj: 01-99-JN-9/21 od 24.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na utopljavanju zgrade Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-55-JN-11/21 od 19.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Farmaceutski fakultet (realizacija projekta ERASMUS+ “lQPharm”), broj: 01-122-JN-8/21 od 19.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike (realizacija projekta VIRAL), broj: 01-110-JN-8/21 od 17.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Fakultet elektrotehnike (realizacija projekta VIRAL), broj: 01-111-JN-8/21 od 17.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 4) – broj: 01-107-JN-8/21 LOT 4 od 01.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 5) – broj: 01-107-JN-8/21 LOT 5 od 01.11.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemijskih reagenasa za molekularnu biologiju za Prirodno-matematički fakultet LOT 2, broj: 01-74-JN-8/21 LOT 2 od 13.09.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog pribora za molekularnu biologiju za Prirodno-matematički fakultet LOT 3, broj: 01-74-JN-8/21 LOT 3 od 13.09.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Tehnološki fakultet LOT 6, broj: 01-74-JN-8/21 LOT 6 od 14.09.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija i integriranog prvog i drugog ciklusa stuija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u akademskoj 2021/22. godini, broj: 01-78-JN-11/21 od 08.09.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnih arhivskih ormara za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-75-JN-10/21 od 23.08.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju PVC stolarije u starom dijelu zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-56-JN-10/21 od 09.07.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za mjerenje kvalitete zraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, broj: 01-49-JN-11/21 od 02.07.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Fakultet elektrotehnike – LOT 3, broj: 01-43-JN-11/21 LOT 3 od 29.06.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg junećeg mesa i prerađevina od goveđeg i junećeg mesa (LOT 1) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine, broj: 01-61-JN-9/21 LOT 1 od 24.06.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Univerziteta (okvirni sporazum sa jednim ponuđačem) za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda (LOT2) za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2021. godine, broj: 01-61-JN-9/21 LOT 2 od 24.06.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za Službu za ekonomske poslove i Ured za NIR – LOT 4, broj: 01-43-JN-9/21 LOT 4 od 17.06.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kolor printera sa skenerom za Univerzitet – LOT 5, broj: 01-43-JN-9/21 LOT 5 od 17.06.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga sistematskog pregleda radnika Univerziteta u Tuzli, broj: 01-58-JN-8/21 od 01.06.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za Mašinski fakultet, broj: 01-54-JN-8/21 LOT 1 od 26.05.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju novih aluminijskih radijatora sa instalacijom grijanja u objektu KN 151 Kampusa Univerziteta u Tuzli, broj: 01-47-JN-11/21 od 21.05.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 3), broj: 01-35-JN-12/21 LOT 3 od 17.05.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (LOT 4), broj: 01-35-JN-8/21 LOT 4 od 17.05.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 1), broj: 01-35-JN-9/21 LOT 1 od 05.05.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme za Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-35-JN-9/21 LOT 2 od 05.05.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svlačioničkih i sanitarnih kontejnera u Kampusu Univerziteta u Tuzli, broj: 01-37-JN-8/21 od 27.04.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja diploma za 2021. godinu (LOT 1), broj: 01-25-JN-10/20 LOT 1 od 19.04.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja matičnih knjiga, matične evidencije i druge blokovske robe za 2021. godinu (LOT 2), broj: 01-25-JN-11/20 LOT 2 od 19.04.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja pregleda predevanja, časopisa, brošura, zahvalnica, plakata i drugog štampanog materijala za 2021. godinu (LOT 3), broj: 01-25-JN-12/20 LOT 3 od 19.04.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli marke AUDI I VW u 2021. godini (LOT 2), broj: 01-143-JN-19/20 LOT 2 od 22.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnih sredstava za održavanje higijene (LOT 1) za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-2-JN-10/21 LOT 1 od 22.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog pribora za održavanje higijene (LOT 2) za potrebe Univerziteta u Tuzli, broj: 01-2-JN-12/21 LOT 2 od 22.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli marke Škoda superb i felicija u 2021. godinji (LOT 1), broj: 01-143-JN-18/20 LOT 1 od 16.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga servisiranja motornih vozila Univerziteta u Tuzli marke Citroen i Reno u 2021. godinji (LOT 3), broj: 01-143-JN-18/20 LOT 3 od 16.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana studentskog centra Univerziteta u Tuzli, broj: 01-10-JN-11/21 od 12.03.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature za Prirodno matematički fakultet, broj: 01-141-JN-9/20 od 19.02.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga aviotransporta (nabavka avio karti) za 2021. godinu, broj: 01-155-JN-9/20 od 08.02.2021. god.

ODLUKA o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ribe i proizvoda od ribe za potrebe restorana Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (LOT 6), broj: 01-83-JN-15/20 LOT 6 od 03.02.2021.god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija i laboratorijskog pribora za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (LOT 2), broj: 01-100-JN-8/20 LOT 2 od 29.01.2021. god.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija za Farmaceutski fakultet (LOT 8), broj: 01-100-JN-11/20 LOT 8 od 25.01.2021. god.

 

 

Povratak